Wij willen God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus volgen en eren, elke dag

Over ons

Wij zijn christenen die in liefde tot elkaar gemeente van Jezus Christus willen zijn volgens principes uit het Nieuwe Testament in samenleven en samenkomsten. Wij geloven en weten dat Jezus Christus op aarde kwam en voor onze zonden op het kruis is gestorven en voor onze behoudenis uit de dood is opgestaan.

Wij zijn ontstaan uit de broederbeweging (of vergadering van gelovigen) en komen sinds 1964 samen in ons kerkgebouw aan de Van Horvettestraat in Voorburg.
Zie ook: Geschiedenis

Wij hebben geen lidmaatschap maar belijden dat allen die Jezus als hun Redder en Heer erkennen, uit alle kerken en geloofsgemeenschappen, door de Heilige Geest dé Gemeente van Jezus Christus vormen, kinderen van God zijn en daardoor broers en zussen van elkaar zijn in Hem.

De Bijbel leert ons dat iedereen die tot geloof komt de Heilige Geest van God ontvangt. Door de Geest kunnen en willen wij God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus volgen en eren. Van Jezus Christus leren wij hoe wij mogen leven op aarde in dienstbaarheid aan God en aan onze naaste en in blijde afwachting van Zijn komst uit de hemel. Wij erkennen en ontmoeten medegelovigen uit andere kerken in Voorburg en bidden ook met elkaar.

Op zondag komen we samen om elkaar te ontmoeten en samen de Heer te ontmoeten, die naar Zijn belofte in het midden is van elke bijeenkomst van zijn discipelen, al zijn het er maar twee of drie.  

In deze samenkomsten willen we God en Jezus Christus eren, danken en aanbidden voor hun grote liefde en elkaar ontmoeten en bemoedigen in het geloof. Onze samenkomsten zijn openbaar en iedereen is welkom om deze bij te wonen.

Jezus geeft rust! Wil jij ook rust?

ANBI gegevens van Jezus Geeft Rust

jezusgeeftrust horvettestraat 1

Ontstaansgeschiedenis van de ‘Vergadering van Gelovigen’ in Voorburg

 

Vlakbij het Station Voorburg, in de rustige Van Horvettestraat staat al jaren een klein kerkgebouw met daarop in grote witte ledverlichting: “Jezus geeft rust”. Een mooie naam voor een kerkgebouw zou je kunnen denken, maar daar gaat het niet echt om. De tekst is een oproep aan allen die op een of andere wijze het gebouw passeren om eens een momentje stil te staan bij de persoon van Jezus Christus.