ANBI

Vergadering van Gelovigen te Voorburg

Juridische naam en vorm Vereniging Rust en Kracht
Ook bekend onder de naam
Jezus Geeft Rust Gemeente
RSIN / fiscaal nummer:  809378991
KvK-nummer 40407311
   
Correspondentie  adres Regthuysstraat 7
2266AR Leidschendam
Adres kerkgebouw Van Horvettestraat 1 te Voorburg
   
Unieke url ANBI-publicatie www.verenigingrustenkracht.nl
Website www.jezusgeeftrust.nl
   
Bestuurders C.P. Jongenburger (voorzitter)
A.C.O. Vertegaal (secretaris)
N. Noorlander (penningmeester)
R.T. Vellekoop (2e secretaris)
M.J. Krijtenburg (2e penningmeester)
Beloningsbeleid Aan de bestuursleden wordt geen beloning verstrekt en het werk wordt volledig gedaan door vrijwilligers.
   
Doelstelling

De Vereniging Rust en Kracht is een kerkelijke instelling met als doel het faciliteren van diensten en andere activiteiten van christenen, die in Voorburg samenkomen onder de naam “Vergadering van Gelovigen”.

Het vanuit christelijk standpunt ondersteunen van maatschappelijke opbouwende activiteiten, zoals evangelisatiewerk, jongerenwerk, ouderenzorg en hulp aan mensen in nood.

   
Hoofdlijnen beleidsplan ANBI hoofdlijnen beleidsplan 2021
Actueel verslag van de werkzaamheden ANBI Actueel verslag van de activiteiten 2020
Financiële verantwoording: ANBI jaarcijfers 2020
  ANBI Standaardformulier publicatieplicht