En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap

Samenkomsten

Geloven bestaat uit samenleven en samenkomen. De Bijbel vertelt ons dat we als gelovigen het lichaam van Jezus Christus zijn waarin iedere gelovige van waarde is en een plek en een functie heeft.  

Daarom komen we in verschillende diensten samen, met als doel de Heer en elkaar steeds meer te leren kennen en te dienen in de liefde.

Zondagsdienst

 

10:00u Eredienst met avondmaal en Bijbeluitleg

In de eredienst aanbidden wij Jezus Christus als Heer en Zoon van God. We vieren het avondmaal, zingen, delen bemoedigende ervaringen en lezen en leren uit de Bijbel. Er ruimte voor iedereen om actief mee te doen.

rond 11:30u is de dienst afgelopen

De dienst is live te zien via het Youtube-kanaal van Jezus Geeft Rust. Dit is niet volledig openbaar beschikbaar en alleen voor leden of op uitnodiging van leden.

jezus geeft rust avondmaal 1
jezusgeeftrust bijbelstudie 1
jezus geeft rust zondagschool

Visie

De Bijbel leert ons dat iedereen die tot geloof komt de Heilige Geest van God ontvangt. Door de Geest kunnen en willen wij God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus volgen en eren. Van Jezus Christus leren wij hoe wij mogen leven op aarde in dienstbaarheid aan God en aan onze naaste en in blijde afwachting van Zijn komst uit de hemel. Wij erkennen en ontmoeten medegelovigen uit andere kerken in Voorburg en bidden ook met elkaar.

Op zondag komen we samen om elkaar te ontmoeten en samen de Heer te ontmoeten, die naar Zijn belofte in het midden is van elke bijeenkomst van zijn discipelen, al zijn het er maar twee of drie.  

In deze samenkomsten willen we God en Jezus Christus eren, danken en aanbidden voor hun grote liefde en elkaar ontmoeten en bemoedigen in het geloof. Onze samenkomsten zijn openbaar en iedereen is welkom om deze bij te wonen.

Kom Langs!

Ben je op zoek naar God?
Of zoek je gewoon een plek van rust, een plek om te bidden, om voor je te laten bidden, om met iemand te praten ... ?

Kom Langs! Je bent van harte welkom!
Elke donderdag van 9:30 - 11:30u. Het is corona proof

Vergadering Voorburg kom langs
Ik kom bij je langs

Ik kom bij je langs!

Heb je behoefte aan een luisterend oor of heb je het nodig om met iemand te praten, te bidden of wil je dat er voor je gebeden wordt? Dan komt één van ons graag bij Jou langs!

Bidkringen

We hebben een keer in de maand een bidkring en er is een keer in de maand een zusterbistond. Er wordt gebeden voor noden en problemen binnen onze gemeente, voor christenen in andere kerken en gemeenten, in binnen- en buitenland. Maar ook voor allerlei zaken betreffende onze stad, ons land en de wereld en voor Israël.

jezus geeft rust bidkring 1
jezus geeft rust dopen 2

Doopdiensten

 

Dopen is een feestelijke gebeurtenis. De doop vindt bij ons in het algemeen plaats in een dienst op zondag, waarbij velen aanwezig zijn. Het kan trouwens ook op andere dagen gebeuren. Soms vindt degene die gedoopt wordt dit te massaal. Dan dopen we op een ander tijdstip met een klein groepje aanwezigen. Maar het is en blijft een openbaar getuigenis.

Jongeren

 

Voor de jeugd in verschillende leeftijden zijn er op zondag tijdens de dienst en een keer in de twee weken op vrijdagavond bijeenkomsten om samen te leren, te groeien en te geloven. Lees hier meer over de groepen.

jezus geeft rust jongeren 1
jezus geeft rust huiskring 1

Huiskringen

 

Elke woensdagavond is er een huiskring. De huiskring is gericht op onderling contact, om samen een gedeelte uit de Bijbel te lezen en daarover te praten en om met en voor elkaar te bidden.
Eens in de twee weken is er Kring op maandag. Deze kring start met een gezamenlijke maaltijd, aansluitend wordt met elkaar in gesprek gegaan over een onderwerp of Bijbelgedeelte.