Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Zondagsdienst

10:00u Eredienst met avondmaal en Bijbeluitleg, elke zondag

Op zondag komen we samen om elkaar te ontmoeten en samen de Heer te ontmoeten, die naar Zijn belofte in het midden is van elke bijeenkomst van zijn discipelen, al zijn het er maar twee of drie.

Wat doen wij op zondag?

10:00u Eredienst met avondmaal en Bijbeluitleg

In de eredienst aanbidden wij Jezus Christus als Heer en Zoon van God. We vieren het avondmaal, zingen, delen bemoedigende ervaringen en lezen en leren uit de Bijbel. Er ruimte voor iedereen om actief mee te doen.

Eredienst

Op zondag start om 10:00 uur een dienst om samen te zingen, te bidden, te danken en uit de Bijbel te lezen.
Het hoogtepunt van de eredienst is de viering van het avondmaal met brood en wijn. Daarbij denken we aan de Heer Jezus, met name aan zijn lijden en sterven aan het kruis.

Bijbeluitleg

Tijdens de Bijbeluitleg luisteren wij met elkaar naar wat God ons door de Bijbel wil zeggen. Er is dan voor één of meer mannen gelegenheid een gedeelte uit de Bijbel voor te lezen en daarover een uitleg te geven. In de meest gevallen is van tevoren bekend welke broeder een woord van Bijbeluitleg heeft zal spreken. Tijdens de Bijbeluitleg is er ‘visuele’ vertolking aan doven en slechthorenden.

We hebben in de eredienst aandacht voor collectes voor evangelisatie, arme medegelovigen en speciale doelen.

Zondagsschool

Tijdens de zondagsdienst is er ook aandacht voor de kinderen, in combinatie met een wekelijkse nieuws- en puzzelmail (Opgewekt!) die zondag’s voor de dienst verspreid wordt.

 

Voor wie is het avondmaal?

Iedereen die Jezus Christus als zijn Verlosser heeft aangenomen en tot eer van Hem wil leven is welkom aan het avondmaal.
Als je bij ons onbekend bent willen wij wel graag vooraf met u daarover spreken. Neem gerust contact op bij vragen over deze Zondagsdienst.

jezus geeft rust avondmaal 1
jezus geeft rust zondagsdienst
jezus geeft rust zondagschool