Privacyverklaring

Onze contactinfo

Vergadering van Gelovigen te Voorburg
ook wel Jezus geeft Rust en Vereniging Rust en Kracht
contact(at)jezusgeeftrust.nl

Verzamelen van gegevens via de site

Formulieren

Via het contactformulier op de site kun je contact opnemen. Hierin verzamelen wij persoonsgegevens die nodig zijn voor het goed beantwoorden van vragen. Dit zijn naam, emailadres en waar nodig telefoonnummer. Hiernaast wordt ook het IP-adres opgeslagen, om de website veilig te kunnen gebruiken en beschikbaar te houden voor bezoekers, en eventueel spammers etc. te kunnen weren.

Cookies

Cookie toestemmingen
De site maakt gebruik van cookies, om een functionele website te bieden die op meerdere platforms te gebruiken is. Cookies zijn kleine bestanden met informatie over hoe de website het beste werkt op jouw browser, en waar van toepassing je voorkeuren met betrekking tot deze website. De cookie wordt op jouw laptop, pc, tablet of mobiel bewaard in de browser. Indien nodig kun je deze altijd zelf wissen.

Analytics

Er wordt van bezoekers info bewaard over surfgedrag, ten behoeve van analyses om de site optimaal geschikt te houden. Dit zijn onder andere de pagina’s die je bezoekt, hoe lang je op een pagina bent, via welke pagina’s je de website bezoekt en waar vandaan je op de website terecht komt. De gegevens zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar jouw IP-adres.

Beveiliging van gegevens

Bescherming en beveiliging

De toegang tot verzamelde gegevens is beschermd door meerdere sterke wachtwoorden en beveiligd middels o.a. Firewalls tegen hacking-aanvallen. De website wordt regelmatig op de achtergrond geüpdate om te zijn voorzien van de beste bescherming.

Lengte van bewaren

De gegevens verzameld via de website worden tijdelijk tot voor altijd bewaard op een beschermde server.

Gebruik van gegevens

Gebruik door Jezus geeft Rust

We gebruiken jouw contact en persoonsgegevens om zelf contact met je op te nemen na het invullen van het contactformulier. We doen dit zorgvuldig en zo goed als voor ons mogelijk is. De persoonsgegevens zijn bij ons alleen beschikbaar voor degene die daadwerkelijk contact opneemt, en onze (interne) webbeheerder.

Gebruik door derden

We delen of verkopen nooit de gegevens die je via de site invult met derden. Niemand anders heeft beschikking tot de gegevens, en niemand anders dan wijzelf zal contact met je opnemen, na het invullen van het contactformulier.

Verwijdering van gegevens

Wanneer je de wens hebt dat jouw gegevens uit onze database gewist worden, is dat mogelijk. Neem hierover contact op via contact(at)jezusgeeftrust.nl

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die de Vergadering van Gelovigen te Voorburg (hierna genoemd: VvG) aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.jezusgeeftrust.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VvG.

De VvG kan er niet voor instaan dat de informatie op www.jezusgeeftrust.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De VvG sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.jezusgeeftrust.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.jezusgeeftrust.nl te kunnen raadplegen.

Alle gebruikte multimedia (fotomateriaal) is ofwel door de VvG zelf gegenereerd, of aangekocht bij een expert of uitgekozen en gebruikt op basis van de vrije creative commons licentie.