Jezus zegt:

Kom naar mij,...
dan zal ik jullie
rust geven.

Matteüs 11:28

Jezus geeft rustWie zijn wij?GeschiedenisSamenkomsten >- Zondagsdiensten- Bidkringen- DoopdienstHuiskringenJongeren >ZBSHActiviteiten >LinksAgendaContactNieuws

Zondagsdiensten

De samenkomst begint om 9.45 uur. In deze dienst kunnen zowel mannen als vrouwen een lied opgegeven, bidden/danken en uit de Bijbel lezen. Zij mogen dit doen als zij geloven  in Jezus Christus als hun Redder en Heer en gedoopt zijn.

Wij vieren elke zondag het avondmaal van de Heer met brood en wijn zoals Jezus het Zelf heeft ingesteld. Daarbij denken we aan Zijn lijden en sterven aan het kruis tot redding van de hele wereld voor ieder die gelooft. Iedereen die Jezus Christus als zijn Verlosser en Heer heeft aangenomen en tot eer van Hem wil leven, is op Zijn uitnodiging welkom aan Zijn maaltijd.

We beginnen de samenkomst met collectes voor broeders en zusters die fulltime werken in de zending, voor speciale doelen per maand, voor hulp aan medechristenen en voor evangelisatie in Voorburg en omstreken. Tijdens de samenkomst is er indien nodig opvang voor baby's en peuters in onze kleine zaal.

Vanaf ca. 11.00 uur hebben wij een pauze met koffie, thee en limonade om elkaar persoonlijk te ontmoeten en te spreken.

Na de pauze beginnen we samen met de kinderen met het zingen van een paar kinderliederen. Daarna gaan de kinderen naar de zondagschool en kan één van de mannen opstaan om een gedeelte uit de Bijbel, het Woord van God, voor te lezen en daarover te spreken.

Er is een ringleiding aanwezig voor mensen met een gehoorapparaat.

 

Laatste Nieuws

Nieuwsoverzicht >


Aanmelden

Wachtwoord vergeten?