Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Samenkomen in coronatijd

Sinds de lockdown met de coronamaatregelen die is ingegaan vanaf 15 december hebben wij helaas moeten besluiten alleen besloten samenkomsten te houden met een beperkt aantal mensen die van te voren bekend zijn. Bezoek van buitenaf is nu helaas niet mogeijk zolang de lockdown van kracht is. Zodra dit weer mogelijk is zullen wij dit hier weer bekend maken.

Meer over Samenkomsten en de Zondagsdienst.

Mocht u nog vragen hebben of wil je op de hoogte gehouden worden wanneer het samenkomen weer kan, neem dan gerust contact op.