Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Jezus Geeft Rust

Op ons gebouw staat de tekst ‘Jezus geeft rust’.

Om deze reden staan wij in Voorburg bekend als de ‘Jezus Geeft Rust’ Kerk, wat we een mooie erenaam vinden. Maar waarom staat die tekst eigenlijk op het gebouw?

jezusgeeftrust kerkgebouw2

In de Bijbel lezen we heel veel over God en zijn Zoon, Jezus Christus. In een van de verhalen die door vrienden van Jezus geschreven zijn (in dit geval door Matteüs), lezen we dat Jezus heeft gezegd:

‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.’

Wij geloven dat mensen van alle tijden, dus ook in deze moderne tijd, op zoek zijn naar betekenis voor hun leven, en naar rust in hun hart. Wij geloven ook dat de Heer Jezus Christus degene is die mensen rust wil geven, rustig wil maken, zelfs onder vervelende omstandigheden. Als je weet wie Jezus Christus echt is en als je weet wat Hij voor jou wil doen, dan verandert dat je leven radicaal.

Wij kunnen u die rust niet geven, maar als u eens met iemand wilt praten over rust voor je ziel, voor je hart, of over Jezus Christus, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of per mail naar: contact(at)jezusgeeftrust.nl of kom eens langs in één van onze diensten.

Meer lezen over ons