Jezus zegt:

Kom naar mij,...
dan zal ik jullie
rust geven.

Matteüs 11:28

Welkom Jezus geeft rustWie zijn wij?GeschiedenisSamenkomsten >Jongeren >Bijbelstudie >ZBSHActiviteiten >LinksAgendaContactNieuws

Wie zijn wij?

Wij zijn christenen die samenkomen volgens principes uit het Nieuwe Testament en die in liefde tot elkaar een gemeente willen vormen. Wij geloven en weten dat Jezus Christus voor onze zonden op het kruis is gestorven en voor onze behoudenis uit de dood is opgestaan.

Wij zijn een onderdeel van de internationale broederbeweging (of vergadering van gelovigen) en komen sinds 1964 samen in ons kerkgebouw aan de Van Horvettestraat in Voorburg.
Zie ook: Geschiedenis

Wij hebben geen lidmaatschap maar belijden dat allen die Jezus als hun Redder en Heer erkennen, uit alle kerken en geloofsgemeenschappen, de Gemeente van Jezus Christus vormen.

Wij willen God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus volgen en eren, elke dag en vooral op zondag met elkaar. Van Jezus Christus leren wij hoe wij mogen leven op aarde in dienstbaarheid aan God en aan onze naaste en in blijde afwachting van zijn komst uit de hemel.

Op zondag komen we samen om God te eren, te danken en te aanbidden. De Heer is naar zijn belofte het middelpunt van onze samenkomsten. Deze samenkomsten zijn openbaar en iedereen is welkom om deze bij te wonen.

 

 

Laatste Nieuws

23 Sept. 2019
Kerkproeverij 29 september 2019 a.s.
Lees verder >

Nieuwsoverzicht >


Aanmelden

Wachtwoord vergeten?